Ďakujeme všetkým našim partnerom


Osobitné poďakovanie patrí Ministerstvu obrany SR a Bratislavskému samosprávnemu kraju ako aj Náčelníkovi generálneho štábu, VTSU Záhorie a Vojenskému historickému ústavu.


Naše veľké poďakovanie patrí aj návštevníkom a fanúšikom, ktorí nás podporili návštevou a pozitívnymi ohlasmi.Vy všetci nás inšpirujete a dávate našej práci zmysel...Združenie Slovenské Piesky

Bratislava 2016


Ministerstvo obrany SR Bratislavský samosprávny kraj Vojenský historický ústav Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie


Fotky a videá z ročníka 2016 na našej Facebookovej stránke!

Slovenské piesky 2016
Download

Plagát/Pozvánka pre účastníkov Slovenské piesky 2016
| ZIP | Komprimovaný dokument | 18.3.2016

Prihláška 2016
| PDF | Dokument | 18.3.2016

Pravidlá a bezpečnostné pokyny pre účastníkov 2016
| PDF | Dokument | 18.3.2016


Pridajte si náš banner na Vaše stránky<A HREF="http://www.slovenskepiesky.sk" target=_new><IMG SRC="http://www.slovenskepiesky.sk/ikony/banner.gif" WIDTH="468" HEIGHT="60" TITLE="Slovenské piesky" BORDER="0"></A>
Počet návštevníkov: