• BRDM 2 - BRDM 2rch a ďaľšie vozidlá z popisu
 • KVH - ČSĽA - Klub vojenskej histórie Československej ľudovej armády Piešťany
 • ZZHV SR - Združenie zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky
 • ODT - Old Duty Trucks
 • USMVC Koblenz - U.S. MIlitary Vehicle Club Koblenz
 • KHV Považie - Klub historických vozidiel Považie
 • Tatra 141 klub - Veterán klub Tatra 141 Bratislava
 • Oldtimer
 • Militaryzone
 • MO SR - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • Facebook - Združenie Slovenské piesky na facebooku
 • Milweb - Military vehicles, services & equipment
 • 56 pssk - KVHS - 56. Prieskumná skupina
 • Waffen.sk
 • Corvus Slovakia
 • Magnetpress
 • Camp Styria - Grazer Geländewagen-club
 • Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
 • Vojenský historický ústav
 • Rota Nazdar
 • Ing. Anton Petrák MBE. MC.