Združenie Slovenské piesky

Archív - Ročník 2010



   

   

Minister obrany Galko na Slovenských pieskoch


Minister obrany Ľubomír Galko sa v sobotu 14. augusta zúčastnil na 2. ročníku podujatia Slovenské piesky, ktoré sa konalo v priestoroch Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie neďaleko Plaveckého Mikuláša od 10. do 15. augusta a ktoré sa stalo najväčším stretnutím vojenských historických vozidiel na piesku v Európe. Zorganizovali ho slovenské kluby vojenských historických vozidiel zoskupené v združení Slovenské piesky v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a jeho podriadenými súčasťami. Na podujatí bol prítomný aj zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Gajdoš, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a ďalší hostia.

Pamiatke generála Viesta
„Tento ročník Slovenských pieskov je venovaný 120. výročiu narodenia generála Rudolfa Viesta, ktorý sa svojím životom nezmazateľne zapísal do dejín československej a slovenskej armády a našej krajiny,“ povedal na úvod svojho príhovoru minister Galko. Pokračoval: „Ako spolupracovník prezidenta Beneša sa stal významným predstaviteľom československého zahraničného odboja. V septembri 1944 prezident Beneš vymenoval generála Rudolfa Viesta za veliteľa I. československej armády na Slovensku. Generál Viest robil všetko pre zastavenie postupu nepriateľa. Svoj posledný rozkaz vydal generál Viest v noci z 27. na 28. októbra 1944 a znel: Boj za slobodu Československa sa nekončí, bude pokračovať v horách.“ Ľ. Galko zdôraznil, že odkaz takých hrdinov, akým bol aj R. Viest, musí v našej krajine pretrvať a je zároveň veľkým posolstvom aj pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. Uviedol: „Práve naši vojaci sú tí, ktorí prispievajú k bezpečnosti nášho štátu, ako aj euro-atlantického priestoru, a to v rámci medzinárodných vojenských misií na Cypre, Balkáne a predovšetkým v Afganistane. Dovoľte mi, aby som využil túto príležitosť a poďakoval im za ich podporu, odhodlanosť a profesionalitu, ktorú dokazujú aj pri pomoci občanom doma na Slovensku.“
Minister obrany sa zároveň poďakoval združeniu Slovenské piesky a osobitne jeho predsedovi Ľudovítovi Franclovi ako aj jeho spolupracovníkom za ich nadšenie a osobný prínos, pretože bez nich by sa uvedené podujatie nemohlo zrealizovať.

Historická technika aj vojenské tábory
„Na Slovenské piesky prišlo okolo 300 účastníkov so 150 kusmi historických vojenských vozidiel a stovkami kusov autentickej výzbroje a výstroje, pričom okrem Slovenska pricestovali účastníci z Česka, Bulharska a Talianska, až šesť historických skupín máme z Rakúska a dokonca na Slovensko prvý raz zavítali aj naši partneri z Veľkej Británie,“ s uspokojením konštatoval predseda združenia Slovenské piesky a zároveň šéf Klubu historických vozidiel Považie Ľ. Francl. Poznamenal, že pre návštevníkov boli nepochybne zaujímavé aj historické vojnové tábory, ktoré názorne predstavovali utáborené jednotky Červenej armády, 1. čs. obrnenej brigády či americkej armády z čias 2- svetovej vojny. Francl ocenil aj výbornú 6-tisícovú sobotňajšiu návštevnosť. Zároveň sa úprimne poďakoval vedeniu ministerstva obrany a ozbrojeným silám, bez ktorých súčinnosti by Slovenské piesky na tak dobrej úrovni boli nerealizovateľné. Vyzdvihol najmä logistickú pomoc armády, ako aj techniku z Vojenského historického múzea Piešťany a Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie.

Súčasné ozbrojené sily
Aj jednotky ozbrojených síl SR prezentovali na Slovenských pieskoch svoju vycvičenosť a profesionalitu. Zneškodňovanie výbušných nástražných systémov, ukážky boja zblízka, útok mechanizovanej čaty, odmínovanie pomocou systému Božena a dynamické aj statické ukážky súčasnej techniky našich vojakov sa stretli s mimoriadnym záujmom divákov. „Na podujatí máme približne stovku vojakov, kontajnery aj techniku, no sme radi, že v záujme šetrenia sme veľkú časť techniky nemuseli prepravovať, ale nám ju zapožičali z tunajšieho Vojenského technického a skúšobného ústavu,“ konštatoval podplukovník gšt. Marián Kurilla z Generálneho štábu OS SR, veterán z Afganistanu, ktorý na „pieskoch“ velil zúčastneným vojakom. Dodal, že ľudia so záujmom o službu v armáde sa mohli informovať v stánku skupiny personálneho doplňovania Územnej vojenskej správy Bratislava, v ďalších stánkoch sa mohli zoznámiť s najmodernejšími osobnými zbraňami vojakov, s pojazdnými ambulanciami, či s robotmi na zneškodňovanie výbušnín. No a vojaci zabezpečili aj sanitárne systémy, a to rovnaké, ako využívajú v zahraničných operáciách.

Uznanie a pokračovanie
„Okrem veľkého a naozaj podrobného záujmu návštevníkov nás veľmi milo prekvapilo najmä tylové zabezpečenie, ako aj celková organizácia. Náš Klub vojenskej histórie „Rota Nazdar“ zo stredočeského Bakova nad Jizerou existuje dvanásť rokov a môžeme porovnať, že dvojročné Slovenské piesky sú organizačne na rovnakej ak nie lepšej úrovni, ako naše oveľa staršie české Bahna“, zhodnotil prezident uvedeného klubu Wilhém Fencl. Roman Juráš z Old Duty Trucks z Nového Mesta nad Váhom piesky nešetril superlatívmi: „Skvelá nálada, super program, výborné počasie, profesionálna organizácia a hlavne fantastické dobroprajné a zároveň do histórie zasvätené partie nadšencov – to je sumár nielen týchto dní, ale som presvedčený, že aj pozvánka na budúce ročníky." Podobný názor mal aj Peter Tománek z Topoľčian, ktorý na „piesky“ prišiel ako návštevník s manželkou a 16-ročným synom i 8-ročnou dcérkou: „Obdivujeme nielen starú a stále funkčnú techniku, ale aj zápal ľudí, ktorí ju držia pri života. No a keď je popri tom aj súčasná armáda, čo viac si na takomto podujatí želať...“
Minister obrany Ľubomír Galko po skončení sobotňajších Slovenských pieskov zhodnotil: „Bol to pekný a poučný deň a som rád, že návštevníci aj účastníci odchádzajú spokojní. Pre nás je dôležité, aby ozbrojené sily dokazovali svoju profesionalitu tak v zahraničných operáciách, ako aj v rámci pomoci domácim obyvateľom, ako bolo počas nedávnych povodní. Zároveň chceme, aby sa verejnosť mala možnosť zoznámiť s profesionalitou našich vojakov a s ich technikou, aby ľudia videli, že sú to naozaj muži a ženy, ktorým môžu dôverovať. No a takéto podujatia, kde sa dá porovnávať historický vývoj v oblasti vojenstva a navyše sú umocnené morálnym a vlasteneckým posolstvo, akým bolo dnes posolstvo generála Rudolfa Viesta, sú na takúto prezentáciu ideálne. V budúcnosti môžu s účasťou a podporou zo strany rezortu obrany počítať,“ avizoval minister obrany Ľubomír Galko.

Zdroj: http://www.mosr.sk/18519/minister-obrany-galko-na-slovenskych-pieskoch.php






Rozkaz č.1/2010


Vážení priaznivci historickej vojenskej techniky a vojenskej histórie.

Rok 2009 bol z hľadiska stretnutí nadšencov zaoberajúcich sa historickou vojenskou technikou a vojenskou históriou prelomovým! Za podpory MO SR a pod patronátom ministra obrany SR Ing. J. Pašku sa podarilo zorganizovať prvý ročník akcie Slovenské piesky v unikátnom pieskovom teréne v oblasti Záhoria na Slovensku. Myslíme, že sa okamžite zaradila medzi akcie tohto druhu s európskym významom!

Defilé takmer 150 bojových vozidiel všetkých váhových kategórií z 5 štátov, jednotlivé tábory rôznych klubov vojenskej histórie, ukážky bojových akcií z druhej svetovej vojny i moderných zákrokov špeciálnych jednotiek mohli zažiť všetci, ktorí sa prišli pozrieť.

To všetko sa stalo nezabudnuteľným pre takmer 3000 divákov, ktorí sa prvého ročníka Slovenských pieskov zúčastnili.

Prijmite preto pozvanie na druhý ročník Slovenských pieskov, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-15. augusta 2010.

Máte možnosť zúčastniť sa akcie a predviesť svoju techniku, užiť si jazdu v pieskových dunách alebo sa brodiť v unikátnom teréne na Záhorí. Môžete sa aktívne zúčastniť bojových ukážok, alebo predviesť bojový tábor jednotky ku ktorej patríte.

Naše pozvanie patrí všetkým divákom - príďte a užite si túto nezabudnuteľnú show priamo na mieste v spoločnosti legendárnych Jeepov Willys, vozidiel Dodge, GMC, Hafttrack, Tatra, tankov T-34, Tiger, T-72 Modena, Pion, Zuzana a mnohých iných!

Význam celej akcie podporí aj fakt, že 2. ročník Slovenských pieskov bude organizovaný na počesť 120 výročia narodenia armádneho generála Rudolfa Viesta, ktorý sa aktívne zúčastnil budovania Československej zahraničnej armády vo Francúzsku a Veľkej Británii počas druhej svetovej vojny.

Ešte raz Vás srdečne pozývame - poznačte si už dnes termín akcie. Pripravujeme pre Vás výnimočný zážitok!

Na zdar!

Organizačný výbor Slovenských pieskov

Dokumenty


Plagát Slovenské piesky 2010
| ZIP | Komprimovaný Dokument | 27.1.2010 | 202 kB

Rudolf Viest - informačný leták
| JPG | Obrázok | 29.1.2010 | 418 kB

Prihlásená technika

Pásová

Obrnená kolesová
Nákladné automobily
Ľahké automobily
Motocykle

Tank T 34
VT 55
Tank T 55
OT 810
OT 90
OT 62 R2M
AT-S
ATS-59G
T 72
BVP 1
VT 55
BVP 1
Halftrack IHC
OT 90
Svatava
Gvozdik
Burka 3
PION
Tank T 34
Pram
Burka 3
OT 810
MT 72
M 4
BVP VT
T 72
BVP DTP
Tank T 34
BVP 1
Burka 3
Tank T 34
OT 64
BTR 60
BRDM 2 CH
BRDM 2
T 815 UP2
Zuzana
Dana
OT 64
BRDM PTRS
BTR 60
BRDM 2
Pacific M26
BRDM 2
GMC CCKW 353
T 805 Třinec
Ward la France
Diamond T
Praga RN
Ford Canada
Reo
T 805 Třinec
T 805 valník
T 138 4x4
T 148 nt
T 813 8x8
V3S
V3S APN
T 138 4x4
ZIL 131
T 813 8x8
ZIL 131
ZIL 131 N
Praga RN
AM General
Bedford
T 813 8x8
T 111 NR
ZIL 131 N
Tatra 805
Jeep
Dodge WC 54
Ford Mutt
Dodge WC 63
Landrover
Dodge WC 52
Jeep
Dodge M43
Jeep
UAZ 469
GAZ 69
VW Kubelwag.
GAZ 66
Landrover
UAZ 469
Landrover
VW Jeep
VW Schwimm.
GAZ 69
VW Kubelwag.
Jeep
GAZ
Volvo
Kraka
Pinzgauer
Volvo
Jeep
Landrover
VW
GAZ 69
Jeep
VW
BMW
URAL
BMW
NV 750
Dnepr
NV 750